Şuanda Bu Konudasınız
Anasayfa > Gizli İlimler > İman, İslam Ve İhsanın Tanımı Hadisler ile

İman, İslam Ve İhsanın Tanımı Hadisler ile

iman_allah_sevgisi_hadisler

Bir İnsan sizlere İman nedir derse o insana nasıl bir cevap vereceğiniz konusunda aklınıza bin bir türlü şey gelir, ancak doğru manda tanımını yapmakta zorluk çekersiniz. Bu hadislerde ise Hz Muhammed a.s’ın ders niteliğinde İman İslam ve İhsanı tanıtımı  okuyacağız.

Ebu Hureyre (r.a)’tan rivayet edilmiştir:
Peygamber (s.a.v.), bîr gün İnsanların arasında iken bir adam gelip ona:
“Ey Allah’ın resulü! İman nedir?” diye sordu. Peygamber (s.a.v.):
“İman; Allah’a, meleklerine, kitabına, O’na kavuşmaya, peygamberlerine iman etmen
ve öldükten sonra son dirilmeye iman etmendir” buyurdu. Adam:
“Ey Allah’ın resulü! İslam nedir?” diye sordu. Peygamber (s.a.v.);
“İslam; Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmayarak O’na kulluk etmen, farz olan namazı
dosdoğru kılman, farz olan zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman” buyurdu.
Adam:
“Ey Allah’ın resulü! İhsan nedir?” diye sordu. Peygamber (s.a.v.);
“İhsan; Allah’ı görüyormuşsun gibi O’na kulluk etmen, her ne kadar O’nu
görmüyorsan da O seni görmektedir” buyurdu. Adam:
“Ey Allah’ın resulü! Kıyamet ne zaman kopacak?” dedi. Peygamber (s.a.v.):
“Bu konuda soru sorulan kimse, soruyu sorandan daha fazla bilgili değildir. Fakat
sana alametlerini bildireyim: Cariye efendisini doğurursa işte bu kıyamet
alametlerindendir. Yine çıplak, yalın ayak (takımı kimseler), İnsanlara lider olursa işte
bu kıyamet alametlerindendir. Kuzu, oğlak çobanları bina yapma konusunda
birbirleriyle yarış ederlerse işte bu da kıyamet alametlerindendir. Kıyametin ne
zaman kopacağı bilgisi, Allah’tan başka hiç kimsenin bilemediği beş gayba
girmektedir” buyurdu.
Daha sonra Peygamber (s.a.v.),
“Kıyametin ne zaman kopacağı hakkındaki bilgi, ancak Allah’ın katındadır. Yağmuru
O yağdırır, rahimlerde olanı O bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Yine hiç
kimse nerede öleceğini bilemez. Şüphesiz Allah, her şeyi bilendir, her şeyden
haberdardır” 28[28] ayetini okudu.
Ebu Hureyre sözüne devamla der ki:
“Sonra soruyu soran adam çekip gitti. Peygamber (s.a.v.):
“Onu bana geri çağırın” buyurdu. Bunun üzerine sahabiler, geri çevirmek onun için
peşine düştüler. Fakat onunla ilgili hiçbir şey göremediler. Bunun üzerine
Peygamber (s.a.v.):
“İşte bu gelen kimse, Cebrail idi. insanlara dinini öğretmek için gelmişti”
buyurdu.

İman Nedir, İman Hakkında Genel bilgi: 
Hz. Muhammed (s.a.v.)’in Allah tarafından getirdiği kesinlikle bilinen şeylerin
tümünde icmalen O’nu kalben tasdik etmek ve verdiği haberlere teslim olmaktır.

İslam Nedir?, İslam Hakkında bilgi
Şer’i hükümleri kabul etmek, Allah’a boyun eğip teslim olmaktır.
Bu durumda İslam’ın alametleri ve semereleri, kalpte gizli olan imanı, kelime-i
şehadetle ve farz ibadetlerle ortaya çıkarmaktır.

 

İhsan Nedir, İhsan Hakkında Bİlgi 
Allah’ı görüyormuşçasına ibadet etmektir. Yani bütün gaye, bütün ruh hali içerisinde
ibadet etmek için gayret sarfetmektir. Kul ibadet ederken eğer Allah’ı
görseydi, yüce Rabbinin onun durumuna muttali, içini ve dışını bilici ve onu kontrol
etmekte olduğunu düşünürdü, dolayısıyla da gafletten ve dünya meşguliyetlerinden
kalbini uzak tutmaya, huşu’, huzur ve boyun eğmekle riayet etmeye olanca gücünü
harcardı. Kul, Allah’ı görmüyor ise de Yüce Allah’ın onu gördüğünü ve gözetlediğini
düşünürse aynı duyguyla ibadet etme imkan ve zevkini bulabileceğine işaretler
“İhsan”mahiyeti tanıtılmış olmaktadır.
Kıyamet’in alameti nedir? diye sorulduğunda Resulullah (s.a.v.) burada iki alamet
bildirmektedir.

 

Facebook Yorumları

Bu Konuyu Paylaşabilirsiniz

Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

Top